Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

 


Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-01-13 10:05:20
Czas publikacji: 2014-01-13 10:05:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak