Sesja XLV z dnia 23 grudnia 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XLV/307/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2013-2023

 

Załączniki

Objaśnienia

 


Uchwała Nr XLV/308/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013

 

Tabele

Załącznik

 


Uchwała Nr XLV/309/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia wydatków niewygasajacych w roku budżetowym 2013

 

Załącznik


Uchwała Nr XLV/310/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

 

Załączniki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


Uchwała Nr XLV/311/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

 

Tabela nr 1,   Tabela nr 2,   Tabela nr 3,   Tabela nr 4,   Tabela nr 5,   Tabela nr 6,   Tabela nr 7,   Tabela nr 8,   Tabela nr 9,   Tabela nr 10,   Tabela nr 11,   Tabela nr 12,   Tabela nr 13

Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2

Objaśnienia do Uchwały - wydatki,   Objaśnienia do Uchwały - dochody,   Objaśnienia do Uchwały - inwestycje

 


Uchwała Nr XLV/312/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 


Uchwała Nr XLV/313/13 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/151/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 


Uchwała Nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

 

Załącznik

 


Uchwała Nr XLV/315/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Przedbórz na lata 2014-2016

 

Załącznik

 


Uchwała Nr XLV/316/13 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Przedborza, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej

 


Uchwała Nr XLV/317/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2011 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2015

 


Uchwała Nr XLV/318/13 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Załącznik

 

 

Liczba odwiedzin : 519
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-01-16 10:57:31
Czas publikacji: 2014-01-16 10:57:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak