Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2013 roku 

 
 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2013 roku (803 KB)

Lista obecności radnych (79 KB)

Lista obecności sołtysów (105 KB)

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej (243 KB)

Sprawozdanie z działalności Komisji (94 KB)

Plan Rozwoju Biblioteki (195 KB)

Uchwały RIO (503 KB)

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej (210 KB)

Uzasadnienia do zmiany budżetu (588 KB)

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2014-2023 (494 KB)

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. (655 KB)

Program wspierania rodziny w Gminie Przedbórz na lata 2014-2016 (793 KB)

Program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (694 KB)

 

Liczba odwiedzin : 448
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-01-31 15:28:47
Czas publikacji: 2014-01-31 15:28:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak