Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2014 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Wystąpienie Pana Zbigniewa Pluty

 


Liczba odwiedzin : 2521
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-03-28 14:48:11
Czas publikacji: 2014-03-28 14:48:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak