Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2014 roku

Lista obecności radnych

Wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


Liczba odwiedzin : 494
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-04-01 13:33:36
Czas publikacji: 2014-04-01 13:33:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak