ZAPYTANIE OTWARTE do firm telekomunikacyjnych 

 
 

ZAPYTANIE OTWARTE do firm telekomunikacyjnych

 

Zwracamy się z zapytaniem czy na terenie Gminy Przedbórz w miejscowościach Brzostek, Chojny, Gaj, Góry Mokre, Ludwików, Miejskie Pola (wieś), Policzko, Przedbórz, Przyłanki do dnia 30 czerwca 2014 roku planują Państwo inwestycje związane z budową sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do Internetu szerokopasmowego o minimalnych parametrach 2 Mb/s?
Prosimy o przesłanie odpowiedzi w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania. Wszelkie informacje prosimy kierować na adres Urzędu Miejskiego, pod nr fax. (44) 781-21-80, lub na adres email: umprzedborz@pro.onet.pl.
Brak odpowiedzi z Państwa strony w wyznaczonym terminie będzie rozumiany jako brak zainteresowania inwestycjami telekomunikacyjnymi na terenie naszej gminy oraz niemożliwość świadczenia we wskazanym powyżej terminie usług o opisanych parametrach na obszarze Gminy Przedbórz.

 

Liczba odwiedzin : 559
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-03-04 15:04:14
Czas publikacji: 2013-03-04 15:04:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak