OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ul. Koneckiej 

 
 

Liczba odwiedzin : 502
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2013-08-20 13:31:49
Czas publikacji: 2013-08-20 13:31:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak