Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2014 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Ocena zasobów pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności M-GOPS

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Odpowiedź dla Pana Pluty (1)

Odpowiedź dla Pana Pluty (2)

 


Liczba odwiedzin : 425
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-06-24 15:23:44
Czas publikacji: 2014-06-24 15:23:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak