Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2014 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Odpowiedź do Pana Mularczyka

 


Liczba odwiedzin : 315
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-05-23 14:46:27
Czas publikacji: 2014-05-23 14:46:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak