Sesja XLIX z dnia 21 maja 2014 roku 

 
 

Uchwała Nr XLVIII/345/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr XLVIII/346/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr XLVIII/347/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2013

Załącznik – sprawozdanie


Uchwała Nr XLVIII/348/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Załącznik – sprawozdanie


Uchwała Nr XLIX/349/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Załącznik – sprawozdanie


Uchwała Nr XLIX/350/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu

Załącznik – sprawozdanie


Uchwała Nr XLIX/351/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przedbórz lub jej jednostkom podległym


Uchwała Nr XLIX/352/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała Nr XLIX/353/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Uchwała Nr XLIX/354/14 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniającej uchwałę Nr XLV/315/13 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Przedbórz na lata 2014-2016

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Przedbórz na lata 2014-2016

 

Liczba odwiedzin : 382
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-06-17 09:51:56
Czas publikacji: 2014-06-17 09:51:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak