Sesja L z dnia 18 czerwca 2014 roku 

 
 

Uchwała Nr L/355/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr L/356/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr L/357/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz” WND-POKL.09.01.02-10-125/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr L/358/14 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę N r XXV/180/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przedbórz zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/ 198/05 z dnia 13 września 2005 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/272/06 z dnia 8 września 2006 r.


Uchwała Nr L/359/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących w granicach administracyjnych Gminy Przedbórz

Załącznik


Uchwała Nr L/360/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających przy pomniku przyrody


Uchwała Nr L/361/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wojciechów gm. Przedbórz w drodze przetargu


Uchwała Nr L/362/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych w Gminie Przedbórz

Załącznik


Uchwała Nr L/363/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2013 rok

Załącznik – sprawozdania


Uchwała Nr L/364/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za 2013 rok

 

Liczba odwiedzin : 431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-07-14 12:59:16
Czas publikacji: 2014-07-14 12:59:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak