Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2014 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Wykonanie i finansowanie inwestycji

 


Liczba odwiedzin : 270
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-08-28 15:23:47
Czas publikacji: 2014-08-28 15:23:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak