Sesja LI z dnia 25 sierpnia 2014 roku 

 
 

Uchwała Nr LI/365/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr LI/366/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele


Uchwała Nr LI/367/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia zmieniająca uchwałę Nr XLIX/351/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przedbórz


Uchwała Nr LI/368/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz


Uchwała Nr LI/369/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz z Gminą Aleksandrów w realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu osoby upośledzonej umysłowo zamieszkałej na terenie Gminy Przedbórz w zakresie zapewnienia jej opieki oraz rehabilitacji społecznej poprzez uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce


Uchwała Nr LI/370/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Przedbórz na lata 2014-2016

Załącznik - Program Wspierania Rodziny dla Gminy Przedbórz na lata 2014-2016


Uchwała Nr LI/371/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Przedborzu


Uchwała Nr LI/372/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych Gminy Przedbórz


Uchwała Nr LI/373/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej Przedbórz dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska Przedbórz gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała Nr LI/374/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 11 lipca 2014 r. wniesionego przez Pana Pawła Ziębę

Uzasadnienie i Pouczenie


Uchwała Nr LI/375/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności otwartego konkursu ofert z dnia 20.02.2014 r. z Programem współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

 

 

Liczba odwiedzin : 388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-09-12 10:04:09
Czas publikacji: 2014-09-12 10:04:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak