Sesja LVI nadzwyczajna z dnia 7 listopada 2014 roku 

 

 

Uchwała Nr LVI/393/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr LVI/394/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele


Uchwała Nr LVI/395/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

 


Liczba odwiedzin : 1369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-11-19 14:04:22
Czas publikacji: 2014-11-19 14:04:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak