Sesja LII nadzwyczajna z dnia 17 września 2014 roku 

 

 

 

Uchwała Nr LII/376/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoUchwała Nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/318/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 


Liczba odwiedzin : 406
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-09-25 15:25:31
Czas publikacji: 2014-09-25 15:25:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak