Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Odpowiedzi dla Pana Mularczyka

Odpowiedź dla Pani Kowalskiej

 


Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Rybak
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-10-24 08:41:39
Czas publikacji: 2014-10-24 08:41:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak