Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 1 października 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 1 października 2014 roku

Lista obecności radnych

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


Liczba odwiedzin : 322
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-11-04 13:44:19
Czas publikacji: 2014-11-04 13:44:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak