Sesja LIV z dnia 16 października 2014 roku 

 
 

Uchwała Nr LIV/381/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie innych zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


Uchwała Nr LIV/382/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz


Uchwała Nr LIV/383/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 września 2014 r. wniesionego przez pana Rajmunda Olszewskiego


Uchwała Nr LIV/384/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2014 r. wniesionej przez pana Rajmunda Olszewskiego


Uchwała Nr LIV/385/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/318/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


Uchwała Nr LIV/386/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

Program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


Uchwała Nr LIV/387/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego


Uchwała Nr LIV/388/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr LIV/389/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele

Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-11-12 10:22:34
Czas publikacji: 2014-11-12 10:22:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak