Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 października 2014 roku 

 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 października 2014 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdania z działalności Komisji

Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Przedborza

Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych

Protokół z kontroli

Opinia RIO

 


Liczba odwiedzin : 299
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-01-07 14:48:16
Czas publikacji: 2015-01-07 14:48:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak