Sesja III z dnia 23 grudnia 2014 r. 

 
 

Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki

Objaśnienia


Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele


Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączniki

Objaśnienia


Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabela 1,   Tabela 2,   Tabela 3,   Tabela 4,   Tabela 5,   Tabela 6,   Tabela 7,   Tabela 8,   Tabela 9,   Tabela 10,   Tabela 11,   Tabela 12,   Tabela 13

Załącznik 1,   Załącznik 2

Objaśnienia do Uchwały - wydatki ,   Objaśnienia do Uchwały - dochody


Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Przedbórz


Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

 

Liczba odwiedzin : 433
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-01-13 15:09:45
Czas publikacji: 2015-01-13 15:09:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak