Zarządzenie w sprawie organizacji wyborów sołtysa na terenie sołectwa Jabłonna 

 
 

Liczba odwiedzin : 401
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-02-27 14:51:40
Czas publikacji: 2015-02-27 14:51:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak