Protokół z III sesji Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2014 roku 

 

 

Protokół z III sesji Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2014 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Uchwały RIO

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

 


Liczba odwiedzin : 294
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-02-03 14:57:10
Czas publikacji: 2015-02-03 14:57:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak