Sesja V z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabele


Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Uchwała Nr V/21/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenie dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Załącznik


Uchwała Nr V/22/15 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała Nr V/23/15 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza


Uchwała Nr V/24/15 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/193/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2013-2017”


Uchwała Nr V/25/15 w sprawie rozpatrzenia wniosków


Uchwała Nr V/26/15 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 grudnia 2014 r. na działania Burmistrza Miasta Przedborza

 

Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-02-13 11:30:04
Czas publikacji: 2015-02-13 11:30:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak