Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana 

 
 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz

– Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana

 

Wartość ogólna zadania: 1 878 536,00 PLN

Forma i wysokość dofinansowania: dotacja – 401 675,00 PLN, pożyczka – 401 675,00 PLN

 

                Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana”.

 

                Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem zlewnię Aglomeracji Przedbórz. Na terenie objętym opracowaniem ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny.  Do zaprojektowanych tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjno-tłocznym. Wszystkie nowe odcinki zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej  i ostatecznie ścieki odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Stodolniana i Trytwa wybudowane zostanie:

1264 mb sieci głównej grawitacyjnej z rur PP200 X-stream SN8 o średnicy 200 mm   w m. Wola Przedborska;

1122 mb sieci głównej ciśnieniowej z rur PE100 SDR 17 DN110 o średnicy 110 mm   w m. Wola Przedborska;

157 mb sieci głównej  grawitacyjnej z rur przewiertowych PE TS SDR11 o średnicy     200 mm w m. Wola Przedborska;

157 mb sieci głównej ciśnieniowej z rur przewiertowych PE TS SDR11 o średnicy     110 mm w m. Wola Przedborska;

566 mb sieci głównej grawitacyjnej z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm przy ul. Stodolnianej w Przedborzu;

175 mb sieci głównej grawitacyjnej z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm przy ul. Trytwa   w Przedborzu;

191 mb (37 szt.) elementów sieci do granic działek z rur PP 150 X-stream SN8 w m. Wola Przedborska;

62 mb (14 szt.) elementów sieci do granic działek z rur PVC N przy ul. Stodolnianej;

 2 szt. przepompownie  ścieków typu Strate AWALIFT 74/2  w m. Wola Przedborska.

Włączenie kanałów przyłączeniowych do sieci zaprojektowano poprzez trójniki  i studnie przyłączeniowe. Kanały przyłączeniowe doprowadzone zostaną do granic działek i zakończone korkiem. Posesje przez które przebiega kolektor sanitarny zostaną przyłączone za pośrednictwem studni przyłączeniowych.

 

Realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- Wola Przedborska, ul. Stodolniana i Trytwa” pozwoli na zakończenie wszelkich prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz i skanalizowanej całego obszaru aglomeracji. Inwestycja przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze jej realizacji, poprawy stanu środowiska, a szczególności wód gruntowych, poprzez stworzenie możliwości podłączenia się mieszkańców do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych i likwidację dotychczas funkcjonujących rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków bytowych.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

http://www.zainwestujwekologie.pl/ 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 485
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-02-24 14:22:17
Czas publikacji: 2015-02-24 14:22:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak