Protokół z V sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 

 

Protokół z V sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienie do zmiany budżetu

Uzasadnienie

 


Liczba odwiedzin : 293
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-04-14 15:02:06
Czas publikacji: 2015-04-14 15:02:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak