Sesja VIII z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego


Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wynagrodzenia za inkaso

Załącznik


Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą


Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia wniosku


Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne działania Burmistrza Miasta Przedborza


Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Przedbórz

Załącznik


Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza

 

Liczba odwiedzin : 373
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-06-19 09:30:11
Czas publikacji: 2015-06-19 09:30:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak