Sesja IX z dnia 29 maja 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na bieżącą działalność dotyczącą realizacji zadań Gminy Przedbórz


Uchwała Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabele

Załącznik


Uchwała Nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2014

Załącznik


Uchwała Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Załącznik


Uchwała Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta i gminy Przedbórz na lata 2015-2020

Załącznik


Uchwała Nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych

 

Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-06-23 10:50:18
Czas publikacji: 2015-06-23 10:50:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak