Protokół z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2015 roku 

 

 

Protokół z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2015 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

 


Liczba odwiedzin : 877
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-06-25 12:40:24
Czas publikacji: 2015-06-25 12:40:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak