Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku 

 

 

Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności M-GOPS

Uzasadnienia do zmiany budżetu

 


Liczba odwiedzin : 266
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-06-26 10:18:28
Czas publikacji: 2015-06-26 10:18:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak