Sesja XI z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

Sesja XI z dnia 23 lipca 2015 r.

 

Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączniki
Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Uchwała Nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabele
Załącznik

 

Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach  na ławników

 

Uchwała Nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę Nr LIII/316/10 z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Dolina Pilicy, działającego jako Lokalna Grupa Działania

 

Liczba odwiedzin : 392
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-07-30 13:15:09
Czas publikacji: 2015-07-30 13:49:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak