Sołectwa i Rady Sołeckie (kadencja 2015-2019) 

 
 

Sołectwa:

Borowa, Brzostek, Chałupy, Faliszew, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Grobla, Jabłonna, Józefów, Józefów Stary, Kajetanów, Kaleń, Miejskie Pola, Mojżeszów, Nosalewice, Piskorzeniec, Policzko, Przyłanki, Stara Wieś, Taras, Wojciechów, Wola Przedborska, Wygwizdów, Wymysłów, Zagacie, Zuzowy, Żeleźnica

 

 

Skład Rad Sołeckich Samorządów Mieszkańców w Gminie Przedbórz na kadencję 2015-2019

 

1.Borowa:
 Wyciszkiewicz Marek-Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Gawęda Roman– członek
 Konieczny Marek  - członek
 Szklarz Małgorzata - członek

2.Brzostek:
 Madejska Wiesława- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Mazurek Grzegorz- członek
 Zemsta  Karolina- członek
 Włodarski Dariusz - członek

3.Chałupy
 Szczuraszek Magdalena -Sołtys,  Przewodniczący  Rady Sołeckiej
 Wysocki Rafał- członek
 Kusa Tomasz- członek
 Stępień Wiesław- członek

4.Faliszew
 Tuszyńska Magdalena -Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Pisiałek Jolanta- członek
 Ślusarczyk Andrzej – członek
 Zimny Józef - członek

5.Gaj
 Wicik Bogdan -Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Madejski Piotr- członek
 Młynarczyk Piotr- członek
 Wicik Kamila - członek

6.Góry Mokre
Rydz Zbyszław- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
Dębski Andrzej- członek
Nowicki Andrzej- członek
Ocimek Sylwester- członek

7.Góry Suche
 Kawka Adam- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Susło Kamil – członek
 Stańczyk Bogdan- członek

8.Grobla
 Kowalska  Barbara- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Kałuziński Marek- członek
 Zieliński Andrzej -członek
 Gniewosz  Wojciech- członek

9.Jabłonna
 Ciszewski Stanisław- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Rutowicz Sebastian- członek
 Salamon Wiesław- członek
 Gaj Katarzyna- członek

10.Józefów
 Warzecha  Barbara- Sołtys, Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 Ziółkowski Zygmunt- członek
 Peroński Jerzy- członek

11.Józefów Stary
 Pytlos  Paweł- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Jaruga Cezary - członek
 Flejterski Jan- członek
 Ogłoza  Czesław - członek

12.Kajetanów
 Kowalczyk Henryk- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Sosnowski Grzegorz- członek
 Jarosz Tomasz- członek
 Miszkowski Stanisław - członek

13.Kaleń
 Kaczmarek Marian- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Szymczyk Agata- członek
 Paprocka Helena - członek

14.Miejskie Pola
 Michalski Mirosław - Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Michalska Krystyna- członek
 Włoch Edward -członek
 Włodarczyk Piotr- członek
 Binkowska Julita - członek

15.Mojżeszów
 Więcławska Anna- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Drogosz Stanisław- członek
 Staszczyk Tomasz- członek
 Staszczyk Sławomir- członek

16.Nosalewice
 Bała  Jarosław - Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Zganiacz  Jerzy- członek
 Podlasińska Anna- członek
 Baran Jerzy- członek

17.Piskorzeniec
 Liszka Grzegorz- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Wnuk Barbara- członek
 Kaczmarek Zbigniew - członek
 Szproch Benedykt- członek

18.Policzko
 Piskorz Tomasz-Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Nowak Bożena - członek
 Gaj Krzysztof- członek
 Gaj Wiesław- członek

19.Przyłanki
 Łabendowicz Tobiasz - Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Majewski Bogusław- członek
 Łabendowicz Janina - członek
 Gaj Zofia - członek

20.Stara Wieś
 Doroziński Józef – Sołtys,Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Wicik Jacek - członek
 Benedik Tomasz- członek
 Wrzeszcz Mirosław- członek

21.Taras
 Pełka Barbara- Sołtys, Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 Żak Anna -członek
 Ziarkowska Lilla– członek
 Majewski Henryk – członek
 Włodarczyk Beata- członek

22.Wojciechów
 Żak  Monika– Sołtys, Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 Kozłowski Czesław- członek
 Auguścik Sylwester - członek
 Lamczyk Dawid - członek

23.Wola Przedborska
 Sobańska Zofia- Sołtys, Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 Tałaj Mirosław-członek
 Chudy Małgorzata- członek
 Suchowiejska Joanna - członek

24.Wygwizdów
 Zięba Bronisława- Sołtys, Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 Wilk Maria- członek
 Auguścik Czesław – członek
 Susek Jan-członek

25.Wymysłów
 Rakowski Marek – Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Mikołajczyk Renata – członek
 Ożarek Tadeusz- członek
 Trąbski Piotr- członek

26.Zagacie
 Nowakowski Łukasz- Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Łopot Marek – członek
 Kopeć Czesława – członek
 Włodarczyk Piotr- członek   

27.Zuzowy
 Margas Adam – Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Włodarczyk Zbigniew -członek
 Lizińczyk Mateusz - członek
 Auguścik Marcin- czlonek

28.Żeleźnica
 Miszczak Paweł -Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Mąkos Michał- członek
 Suliga Józef- członek
 Tomaszewski Zenon - członek

 

Liczba odwiedzin : 1767
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Kapuściński
Czas wytworzenia: 2015-09-08 09:39:09
Czas publikacji: 2019-02-20 14:03:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak