Sesja XII z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabele,   Załącznik

Uchwała Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Przedbórz  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Łódzkiego

Załącznik

Uchwała Nr XII/94/15  Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie współdziałania gminy Przedbórz z gminą Sulejów, Ręczno, Aleksandrów, Żytno, Masłowice i Wielgomłyny w celu przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego dla tych gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Liczba odwiedzin : 374
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-09-28 14:28:53
Czas publikacji: 2015-09-28 15:07:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak