Protokół z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2015 roku 

 

 

Protokół z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2015 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Ocena zasobów pomocy społecznej

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

 

 


Liczba odwiedzin : 375
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-10-29 11:12:41
Czas publikacji: 2015-10-29 11:31:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak