Protokół z X sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2015 roku 

 

 

Protokół z X sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2015 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/75/15

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/76/15

Wykonanie inwestycji w 2014 r.

 

 


Liczba odwiedzin : 322
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-10-29 14:03:26
Czas publikacji: 2015-10-29 14:16:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak