Protokół z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

 

Protokół z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2015 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

 


Liczba odwiedzin : 319
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-10-29 15:05:21
Czas publikacji: 2015-10-29 15:11:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak