Protokół z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2015 roku 

 

 

Protokół z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Załącznik do Uchwały XII/93/15

 

 

 


Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-10-30 10:10:34
Czas publikacji: 2015-10-30 10:22:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak