Sesja XIV z dnia 30 września 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Przedborzu  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączniki

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Załącznik

Tabele

Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Przedborzu

Uchwała Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 do 2019 r.

Uchwała Nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz z Gminą Aleksandrów w realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Przedbórz w zakresie zapewnienia im opieki oraz rehabilitacji społecznej poprzez uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce

 

Liczba odwiedzin : 436
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-10-30 15:18:09
Czas publikacji: 2015-10-30 15:27:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak