Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 roku 

 

 

Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/100/15

 


Liczba odwiedzin : 317
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-12-11 12:24:34
Czas publikacji: 2015-12-11 12:43:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak