Sesja XV z dnia 30 października 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr XV/102/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączniki
Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XV/103/15  Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabele

Załącznik

Uchwała Nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Przedbórz”

Załącznik

Uchwała Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza

Załącznik oraz Wniosek

Uchwała Nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 01 października 2015 roku na działalność Burmistrza Miasta Przedborza

 

Liczba odwiedzin : 383
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-12-22 10:18:53
Czas publikacji: 2016-05-17 15:02:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak