Sesja XVI z dnia 30 listopada 2015 r. 

 
 

Uchwała XVI/110/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023
Załączniki
Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała XVI/111/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015
Tabele

Uchwała XVI/112/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie rocznej stawki od środków transportowych

Uchwała XVI/113/15 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała  XVI/114/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wzoru formularzy informacji  i deklaracji na podatek od nieruchomości
Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Uchwała XVI/115/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek rolny

Uchwała XVI/116/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku leśnego
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek leśny

Uchwała XVI/117/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Załącznik - Program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała XVI/118/15 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przedbórz 2015-2020
Załącznik - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przedbórz 2015-2020

 

Liczba odwiedzin : 431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-12-22 13:46:21
Czas publikacji: 2015-12-22 14:04:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak