Protokół z XV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2015 roku 

 

 

Protokół z XV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2015 roku

Lista obecności radnych

Lista obecności sołtysów

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z działalności Komisji KR

Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi

Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Radnych

Uchwała RIO

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/108/15

 


Liczba odwiedzin : 310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2015-12-29 10:36:41
Czas publikacji: 2015-12-29 11:10:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak