Sesja XVII z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr XVII/119/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015 – 2023
Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2
OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2015-2023Uchwała Nr XVII/120/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2015
Tabela nr 1,   Tabela nr 2,   Tabela nr 3
ZałącznikUchwała Nr XVII/121/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016 – 2023
Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2016-2023
Uchwała Nr XVII/122/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2016
Tabela nr 1,   Tabela nr 2,   Tabela nr 3,   Tabela nr 4,   Tabela nr 5,   Tabela nr 6,   Tabela nr 7,   Tabela nr 8,   Tabela nr 9,   Tabela nr 10,   Tabela nr 11,   Tabela nr 12,   Tabela nr 13
ZałącznikUCHWAŁA NR XVII/123/15 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Załącznik - MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU Z DNIA 21 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XXXIV/238/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Przedbórz
Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 340
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-01-28 14:08:00
Czas publikacji: 2016-01-28 14:27:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak