Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

w Powiecie Radomszczańskim:

 

Od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wynika to  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

 

Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej.

 

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, a szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający
co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:

-        młodzież do 26. roku życia,

-        osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

-        osoby, które ukończyły 65. lat,

-        osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

-        kombatanci,

-        weterani,

-        zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

-        kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

-         udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

-         przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;

-         pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);

-         sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

 

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

-        prawa pracy,

-        przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-        prawa cywilnego,

-        spraw karnych,

-        spraw administracyjnych,

-        ubezpieczenia społecznego,

-        spraw rodzinnych,

-        prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2018 roku.

 

Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji:

w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 – czynny:

-        poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,

-        wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

-        środa w godzinach: 8:00 - 12:00,

-        czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,

-        piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

 

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji:

w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Piastowska 21 – czynny:

-        poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,

-        wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,

-        środa w godzinach: 15:00 - 19:00,

-        czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,

-        piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1 – czynny:

-        poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

-        wtorek: godz. 8:00 - 12:00,

-        środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1 – czynny:

-        środa: godz. 11:00 - 13:00,

-        czwartek: godz. 8:00 - 12:00,

-        piątek: godz. 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 – czynny:

-     poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

-     wtorek: godz. 8:00 - 12:00,

-     środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36 – czynny:

-          środa: godz. 11:00 - 13:00,

-          czwartek: godz. 8:00 - 12:00,

-          piątek: godz. 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15 – czynny:

-          poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

-          wtorek: godz. 8:00 - 12:00,

-          środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Urzędu Gminy Gidle, 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22 – czynny:

-          środa: godz. 11:00 - 13:00,

-          czwartek: godz. 8:00 - 12:00,

-          piątek: godz. 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 


Liczba odwiedzin : 1350
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Janosik
Czas wytworzenia: 2016-02-02 09:48:30
Czas publikacji: 2018-01-04 07:56:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak