Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2015 roku 

 

 

Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2015 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

 


Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-02-08 10:33:55
Czas publikacji: 2016-02-08 10:42:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak