Sesja XVIII z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 
 

Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług
Załącznik

UCHWAŁA  NR XVIII/126/16 RADY MIEJSKIEJ W  PRZEDBORZU z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz
Załącznik

UCHWAŁA NR XVIII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Przedbórz

 

Liczba odwiedzin : 387
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-02-11 15:45:44
Czas publikacji: 2016-02-11 15:53:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak