Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2015 roku 

 

 

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2015 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Wykaz inwestycji do realizacji w 2016 roku

Odpowiedź na skargę

 


Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-03-22 08:44:11
Czas publikacji: 2016-03-22 09:23:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak