Informacja o dotacjach celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej 

 

 

Przedbórz, dnia 23 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta Przedborza

   Zgodnie z § 12 uchwały nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego  2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz (Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 14 marca 2013 r., poz. 1526 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Przedborza  podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych w 2015 r. dotacjach celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz.

 

Rodzaj dotowanej inwestycji

Liczba wnioskodawców, którzy otrzymali dotację celową

Łączna wartość kwoty udzielonych dotacji celowych (w zł)

Demontaż, przygotowanie do transportu, transport
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

 5

 4 868,64

Wykonanie studni wierconych o wydajności nie przekraczającej 5 m3/dobę dla zaopatrzenia w wodę istniejących budynków mieszkalnych i wykorzystywanych minimum przez okres 5 lat, dla których budowa wodociągu jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

1

17 000,00

 

 

BURMISTRZ            

mgr inż. Miłosz Naczyński

 

    Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: bip.przedborz.pl.

 

informacja

 


Liczba odwiedzin : 374
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Margielewski
Czas wytworzenia: 2016-03-29 14:16:57
Czas publikacji: 2016-03-29 14:35:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak