Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz 

 
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie  Gminy Przedbórz

 

Burmistrz Miasta Przedborza, zgodnie z art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295), podaje do publicznej wiadomości  projekt „uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie  Gminy Przedbórz”.


W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu „Uchwały  …” za pomocą załączonego formularza.


Jednocześnie informuję, że uwagi i propozycje zmian do tego projektu uchwały należy zgłaszać na poniżej zamieszczonym formularzu przesyłając na adres:


Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz.


Termin składania uwag i propozycji zmian wyznaczono na okres od dnia 30 marca do 20 kwietnia 2016 r.


Załączniki:
1.    Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie  Gminy Przedbórz
2.    Formularz składania uwag

 

Liczba odwiedzin : 416
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Grygiel
Czas wytworzenia: 2016-03-30 13:40:09
Czas publikacji: 2016-03-30 13:55:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak