Sesja XX z dnia 30 marca 2016 r. 

 
 

Uchwała Nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2016 – 2023

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2016-2023

Uchwała Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2016

Tabela nr 1, Tabela nr 2, Tabela nr 3, Tabela nr 4, Tabela nr 5

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2016 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ W 2016 ROKU

Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2016 roku

 

Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przedbórz 2015-2020”

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PRZEDBÓRZ 2015-2020

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Tabele i wykresy

 

Uchwała Nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2016

 

Uchwała Nr XX/134/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2016

 

Uchwała Nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2016

 

Uchwała Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Przedborza

 

Uchwała Nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 roku w spawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2013-2017”

 

Uchwała Nr XX/138/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 

Uchwała Nr XX/139/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania imienia Wojciecha Lange zabytkowemu parkowi położonemu w Przedborzu przy ul. Trytwa

 

Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-04-12 14:33:52
Czas publikacji: 2016-04-12 16:18:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak