Protokół z XX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku  

 

 

Protokół z XX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku

Lista obecności radnych

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami

Sprawozdanie z działalności Komisji KSO i KRGiR

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Uzasadnienia do zmiany budżetu

Uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych

Uzasadnienie do wniesionej skargi

Odpowiedź na skargę

 


Liczba odwiedzin : 301
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-05-20 08:42:42
Czas publikacji: 2016-05-20 08:56:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak